Bilişim teknolojilerinin yaygın ve yoğun kullanımına koşut olarak önemi artan bilgi güvenliği ve siber güvenlikle ilgili gelişmeleri ve uygulamaları gündeme taşımak; bu konuları, hem kişisel ve kurumsal güvenlik, hem de anayurt güvenliği yönünden irdelemek amacıyla gerçekleştirilen “Siber Güvenlik ve KVKK Zirvesi” etkinliğinde kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliği, siber saldırıların saptanması ve önlenmesi gibi konular, alan uzmanlarınca teknik ve hukuksal yönlerden ele alınacak; gerek kişi ve kurumların yapması beklenen çalışmalar, gerekse yasal düzenlemelere ilişkin öneriler tartışmaya açılacaktır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyicisi olduğu etkinlik 7-8 Aralık 2019 Cumartesi-Pazar günlerinde İzmir Sanat Merkezi‘nde gerçekleştirilecektir.

“Siber Güvenlik ve KVKK Zirvesi” etkinliği kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, bilim insanları, bilişim ve hukuk kesimlerinden katılımcılar başta olmak üzere tüm çevrelere açık, genel katılımlı bir etkinliktir.