Bu etkinlikte kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliği, siber saldırıların saptanması ve önlenmesi gibi konular, alan uzmanlarınca teknik ve hukuksal yönlerden ele alınacak; gerek kişi ve kurumların yapması beklenen çalışmalar, gerekse yasal düzenlemelere ilişkin öneriler tartışmaya açılacaktır.